Nieuws

Denk Dilbeek blijft kritisch over RUP Stationsomgeving

rup stationsomgeving Frank De Clerck

De stationsomgeving van Dilbeek is een cruciaal multifunctioneel knooppunt in de levendige Savio-wijk. Denk Dilbeek juicht toe dat er over de toekomst van deze belangrijke locatie in onze gemeente grondig nagedacht wordt, nu er ruimte vrij komt door het verdwijnen van een aantal historische bedrijven. Het RUP Stationsomgeving biedt een unieke kans om de site klaar te maken voor de toekomst en er een mooie duurzame leefplek van te maken binnen de Saviowijk. Een wijk waar historisch heel wat Dilbeekse gezinnen de kans kregen een betaalbare woning te verwerven of te huren. Dat unieke karakter wil Denk Dilbeek ook in de toekomst behouden.  

We willen echter ook een kritische stem laten horen in de goed-nieuws-show die de Dilbeekse meerderheid over het plan verspreidt. Hoewel anders verwoord door leden van de meerderheid is het RUP op dit moment enkel voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad en dat met een stemming van meerderheid tegen oppositie. Het plan is dus nog niet definitief en er kan nog bezwaar tegen worden ingediend.  

Er is, mede dankzij de geëngageerde stem van de stationsbuurtraad, al heel wat bijgestuurd. Ook in het verleden hebben onze raadsleden hun stem laten horen en steeds gepleit tegen een grote stationsstraat-tunnel voor autoverkeer, die een groot litteken zou achterlaten in de stationsomgeving. Maar evengoed tegen het afsluiten van de Lange Haagstraat en tegen veel bouwlagen en hoge bouwdichtheid.  

Vandaag blijft de indruk bestaan dat de (financiële) belangen van de individuele projectontwikkelaars het halen van een goede ruimtelijke ordening voor en door de inwoners. Hoewel men eerst nog meer vroeg, blijft ook het voorziene aantal bouwlagen in de huidige plannen groot. Zo kunnen er maar liefst 5 bouwlagen op het hoogste punt van site, het stuk waar Schietse vroeger gevestigd was, waardoor deze woontoren boven het landschap zal uittornen. Op de dieper gelegen site Royer zouden bouwlagen minder visueel dominant zijn.  

Tenslotte verhinderen de huidige teksten van het RUP niet dat er hoog wordt gebouwd dicht tegen de straat. Er kan zo een straat-canyon-effect ontstaan met een uitgesproken stedelijke aanblik. Men beweert dat dit via een extra inrichtingsstudie zal worden voorkomen. Alleen is dat extra plan er vandaag nog niet. Nochtans is die inrichting cruciale informatie om met kennis van zaken over de impact van het RUP te kunnen oordelen.  

Denk Dilbeek blijft het huidige plan kritisch opvolgen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 9 juni. Bezwaren en opmerkingen kunnen tot die datum worden ingediend.  We roepen inwoners dan ook op om van hun rechten gebruik te maken, de plannen in te kijken en hun opmerkingen kenbaar te maken.   

Meer informatie over het openbaar onderzoek is terug te vinden op deze gemeentelijke webpagina.