Onze missie

Denk Dilbeek wil een verbindend, betrokken en duurzaam beleid voor Dilbeek dat vertrekt vanuit  respect en solidariteit. Denk Dilbeek is een lokaal project dat zich openstelt voor iedere Dilbekenaar die onze visie onderschrijft. We bundelen de krachten van iedereen die zich wil engageren in een bredeopen partij met een unieke focus op Dilbeek. De partij mondt uit in een lokale politieke lijst om als leidende politieke fractie in de meerderheid deze visie te realiseren.

Dilbeek moet voor ons voorop lopen met een dynamisch, ambitieus en vooruitziend beleid. We bouwen aan de toekomst van onze gemeente vanuit vertrouwen en met een positieve blik. We omarmen nieuwe kansen en durven wat er nu is in vraag stellen. We geloven dat we problemen samen kunnen oplossen, werken op maat en dit met een gedeelde verantwoordelijkheid. Bij het zoeken naar evenwichtige en doeltreffende oplossingen kijken we vooruit en investeren we voor de huidige en toekomstige generaties. We gaan zorgzaam om met mensen, natuur en middelen en hanteren duurzaamheid als leidraad.

We faciliteren engagement en ondernemerschap en moedigen initiatief aan. Maar niet iedereen heeft dezelfde veerkracht. Dus willen we elke Dilbekenaar een springplank geven. We versterken hen en we laten niemand vallen. We zorgen solidair voor dat duwtje in de rug, zodat iedereen alle kansen niet alleen krijgt, maar ook grijpt.

Denk Dilbeek vertrekt vanuit een fundamenteel respect voor elke persoon. We handelen in het algemeen belang, voor elke Dilbekenaar, zonder onderscheid. We omarmen de groeiende diversiteit in onze gemeente en trekken alle generaties mee in ons verhaal. Daarom gaan we met respect in dialoog met iedereen. Die dialoog maken we mogelijk door actief in te zetten op de kennis van onze taal. We staan voor een warme, gastvrije, rechtvaardige en betrokken samenleving en streven naar verbondenheid.

Beleid voeren doen we niet enkel transparant, met een luisterend oor en een open communicatie maar vooral samen. Participatie in alle mogelijke vormen zit in onze genen. Het hart van onze gemeente zijn de betrokken inwoners die zich inzetten voor traditionele verenigingen, nieuwe samenwerkingen of andere initiatieven, hoe klein ook. Zij zijn volwaardige partners die ons beleid van onderuit mee uittekenen en uitdragen.

Deze visietekst vormt de rode draad door het beleid dat Denk Dilbeek wil uitstippelen en zal participatief worden vertaalt in concrete acties.